Projectpartners

Actueel

05.09.2011 12:00

Gemeente blij met Ritmeesterkwartier

Gerard Heuvelman en Jeroen Feskens

“Als gemeente zijn wij uiteraard erg blij met de particuliere herontwikkeling va...


05.09.2011 11:00

Projectontwikkelaar Gerard Heuvelman: “Ritmeesterkwartier van en voor Veenendaalers”

Het Ritmeesterkwartier verkeert ‘op papier’ in een stadium, dat opdrachtgever Ri...


05.09.2011 10:00

10 september Open Huis voor voor iedereen!

Zaterdag 10 september is het van 10.00 – 16.00 uur feestelijk Open Huis in het v...


05.09.2011 09:00

BAM Techniek zet duurzame traditie Ritmeester voort

De zonnecollector van BAM Techniek

Duurzame energie speelt binnen het Ritmeesterkwartier een belangrijke rol. Zeker...


Veelgestelde vragen

Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Waar komt de naam Ritmeester vandaan?

Soldaten van het 11eregiment in Ede waren geen onbelangrijke klanten van de fabriek. Zij rookten kleine sigaartjes die ze ‘een Peter’ noemden. De Nijverheid leverde deze sigaartjes in een doosje met een paard er op. Toen sigarenbandjes in de mode kwamen, voegde een Duitse drukker daar een ritmeester naar Duits model aan toe, compleet met sabel, snor en pet. Dat viel bij het Nederlandse publiek niet echt in de smaak. Hij werd toen vervangen door een edelman uit onze Gouden Eeuw, de invloedrijke ritmeester Buat.

FAQ uit/inklappen

Wanneer wordt het Ritmeesterkwartier opgeleverd?

Tot 31 augustus 2011 ligt het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage op het gemeentehuis. Hierop kan schriftelijk worden gereageerd.
Projectontwikkelaar Stichts Beheer van 1952 verwacht medio september 2011 de officiële aanvraag voor de bouwvergunning te kunnen indienen. Komt deze nog voor eind dit jaar af, dan kan de bouw voorjaar 2012 starten en het Ritmeesterkwartier midden 2013 worden opgeleverd; exact een eeuw na de voltooiing van de oorspronkelijke Ritmeesterfabriek aan de Kerkewijk!

FAQ uit/inklappen

Vormt de hoogspanningsmast een probleem voor het project?

Een deel van de locatie valt binnen de veiligheidszone hoogspanningsverbinding. Voor dit deel van de locatie (50,0 meters aan weerszijden van de hartlijn van het tracé) gelden dan ook diverse beperkingen wat betreft gebruik. In de genoemde zone is in de huidige regelgeving geen langdurig (dag/nacht) verblijf als bijvoorbeeld woningen mogelijk. Bij de positionering van deze functies is in de huidige opzet van de planvorming rekening gehouden met de genoemde veiligheidszone waarmee het hoogspanningstracé hiervoor geen belemmering vorm.